Details Kuriosa

Details kuriosa

– Details vann Damellas ärofyllda skyltningspris hösten 2017.
”Vi säger grattis till vinnarna i Damellas skyltfönstertävling: 80-årsjublieum, Grattis Details Stockholm.” 

– Details var 2011 nominerad till Årets Underklädesbutik.
– Details reabutik omnämndes med fina ord i Aftonbladets bilaga 6/6 2011.

– I samband med modeveckan, augusti år 2005 blev även Details nominerad till en av Sveriges bästa underklädesbutiker. Details blev också i november samma år tilldelat ett hedersomnämnande av Stockholms stads Skyltpris med motiveringen:
Den traditionella neonskylten, med elegant formade, friliggande rör, är och förblir sedan decennier storstadsnattens klassiska attribut. Att denna skapelse aldrig blir omodern bevisas här än en gång i en skylt som skickligt för ett arv vidare. Ett typsnitt med schwung har skickligt överförts till neonrörens böjda former och en lekfullt formad sol blir i dubbel mening pricken över i.